Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2020

2134 fb7d 500
Reposted frombrumous brumous viahrafn hrafn
monam
6638 7756 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagriber griber
monam
5760 6a58
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viahrafn hrafn
monam
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viahrafn hrafn
monam
W zdrowej relacji nie ma więzienia. Nie ma przemocy. Nie ma zazdrości. Ani złośliwości. W takiej relacji jest wspólne spełnienie, pasje, przestrzeń i spełnianie fantazji i jeśli oboje, to myślący ludzie, to we wszystkim wspólnie i osobno odnajdą zarówno radość jak i szaleństwo. Z moich własnych doświadczeń i obserwacji, śmiało mogę powiedzieć, że taką równowagę i spokój można odnaleźć jeśli ma się cholerne szczęście i spotka się tego właściwego, drugiego człowieka. Połączenie dusz a nie ciał. Taka zdrowa relacja to nie biznes. To odpowiednie ustawienie priorytetów życiowych we właściwej kolejności.
Czasami warto poczekać a czasami trzeba dojrzeć do tego. Wtedy jest dopiero zajefajnie w każdym aspekcie życia. 
I wiecie co? Każdemu tego życzę. 
Partnerstwo to nie żona-mąż, to mądra kobieta-myślący mężczyzna. Chyba to jest sekret sukcesu, że innym się udaje. A jak już się ma ten sukces, to można razem szczęśliwie iść przez życie.
— "Mężczyzna nie Monotematyczny"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahrafn hrafn
monam
7115 1cc8 500
Reposted fromskibszczok skibszczok viahrafn hrafn
monam
3010 13e7 500
Reposted fromrosejalea rosejalea viastonerr stonerr
monam
7074 550e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastonerr stonerr
monam
monam
8957 0447 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahrafn hrafn
monam
9575 4e9b 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viahrafn hrafn
monam
9484 3be9 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viahrafn hrafn
monam
Nadzieja
Reposted fromSilentRule SilentRule viahrafn hrafn
monam
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viahrafn hrafn
monam
W jej oczach pojawiło się odległe spojrzenie, jakie mają ludzie, którzy potkną się o jakieś wspomnienie jak o but w ciemnościach.
— Stephen King - "Serca Atlantydów"
Reposted fromaleander aleander viahrafn hrafn
monam
7178 ae70 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianikotyna nikotyna
monam
9199 8bbf 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahrafn hrafn
monam
Każdy z nas w sobie nieraz umiera, więc życzę wszystkim nie zważywszy na wiarę, czy tez na jej brak, wewnętrznego zmartwychwstania.  Miłością. Miejcie piękny czas.  
— Fismoll
Reposted fromfelicka felicka viacytaty cytaty
monam
Te kilka dziwnych dni, pomiędzy świętami a nowym rokiem kiedy myślisz i podsumowujesz - co wyszło z tych wszystkich planów, które snułaś ledwie rok temu. 
— doubleespresso
monam
0095 bc6b 500
zagrajmy!
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahrafn hrafn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl