Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2016

monam
6564 bd34
Reposted fromcats cats viapchamtensyf pchamtensyf
monam
Myślę, że każdy pragnie mieć kogoś komu może opowiadać rzeczy mało ważne, że w drodze do domu widział małego kotka, a w pracy posłodził dwa razy herbatę, że ulubione lody nie smakowały dziś tak jak zawsze, a włosy ułożyły się nadzwyczaj dobrze. Potrzebuję też kogoś kto mi to opowie, kto będzie wiedział, że to dla mnie ważne, że chcę go poznawać codziennie, coraz bardziej, chcę słuchać jego codziennych bzdur. I jeszcze chciałabym wiedzieć jak przytula. Jak to jest, kiedy przyciąga mnie do siebie i okrywa swoimi ramionami bez zamiaru puszczać.
Reposted fromchocoway chocoway viamiieciuu miieciuu
monam

Classic kitchen - Hot in the Kitchen
Reposted fromCM12 CM12 viafeetlovers feetlovers
monam
2188 a3bd
Reposted froma-antimatter a-antimatter viacjc-in-484 cjc-in-484
monam
Reposted fromFlau Flau viacjc-in-484 cjc-in-484
monam
5081 8d60
Reposted fromcalifornia-love california-love viadusix dusix
monam
monam
1186 c6e6 500
i żeby praca sama się napisała.
Reposted fromrol rol viaorientalnazupa orientalnazupa
monam
0775 de1d 500
Romolo Giulio Milito
Reposted fromporanny poranny viaorientalnazupa orientalnazupa
monam
0861 3071
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viadusix dusix
monam
2931 e3d2 500
Reposted fromkaiee kaiee viadusix dusix
monam
9017 51a6
Reposted fromadamkrk adamkrk viakundel kundel
0929 4877
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaawakened awakened
monam
9253 d7d1 500
Reposted fromalkonarko alkonarko viaatranta atranta
monam
1951 d4b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan
monam
2285 0941
Reposted fromlove-winter love-winter viabudas budas
monam
2243 0432 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viacziter cziter
monam
5447 43ab
Reposted fromporanny poranny viaStayifyoulove Stayifyoulove
monam
Świat jest pełen rozczarowanych kobiet, które w dzieciństwie miały problemy z dręczącą je matka. I ojcem, którego nie było. A teraz niszczą każdy związek, bo nieustannie domagają się uwagi i adoracji
— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaStayifyoulove Stayifyoulove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl