Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

4123 2740 500
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viastonerr stonerr
monam
7697 1b73
Reposted fromczajnikq czajnikq viarealityisabitch realityisabitch
9878 3313 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viafelicka felicka
monam
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow vialittleprincess littleprincess
monam
7994 1cdf
Reposted fromkarahippie karahippie viahidingtonight hidingtonight
monam
Reposted fromsapnai sapnai viarealityisabitch realityisabitch
monam
Reposted fromtfu tfu viarealityisabitch realityisabitch
monam
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viaaletodelio aletodelio
monam
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty
monam
Liczy się w równym stopniu ogień wewnętrzny - duch. Siła i jasność płomienia. Temperatura żaru.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

July 14 2017

monam
Ludzie mówią "kocham Cię", a tak naprawdę kochają to, jak sami się czują dzięki "kochaniu" kogoś.
— Aż do kości
Reposted fromaletodelio aletodelio
monam
6283 dd74 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
monam
7974 f579
Reposted fromYolosuppe Yolosuppe viadrugs drugs
monam
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
monam
8909 01db 500
4223 c9b9 500

obiwolf:

here are some more pictures of the beautiful Paula

and check out my new official facebook (http://facebook.com/WOLFOBI)

instagram.com/obiwolf

facebook.com/obiwolf

© obiwolf 2013

Reposted fromnudes nudes
monam
3367 cf83
Reposted fromaletodelio aletodelio

June 27 2017

9098 b58c 500

huariqueje:

Picasso’s Atelier  at 7 Rue des Grands-Augustin , Paris -  Alexander Lieberman 1954

American 1912-1999

Photography

Reposted fromLittleJack LittleJack viafallintotime fallintotime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl