Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

monam
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat viatoniewszystko toniewszystko
7114 3d81
Reposted fromdeviate deviate viatoniewszystko toniewszystko
monam
6747 347e
monam
2953 2bb8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoniewszystko toniewszystko
monam
2003 555f
Reposted fromnatalkablus natalkablus viasoadysta soadysta
monam
monam
Długo trwa, zanim człowiek jakoś dojdzie do siebie. Znaczy, stanie się sobą. Zorientuje się, że powinno się golić z włosem, a nie pod włos. Zrozumie, co lubi. Potem pojedzie na jakieś wakacje życia i tam spotka go coś wyjątkowego. Na siatkówce zapisze mu się jakaś zorza, zapamięta spojrzenie lokalnej dziewczyny. Trochę rzeczy po drodze zrozumie. Nauczy się rozmawiać z ludźmi. Będzie miał prywatną ścieżkę dźwiękową do życia: zestaw ulubionych piosenek na Youtube. Te wszystkie książki, które przeczytał jakoś go zbudują. I to wszystko zniknie razem z nim. Cała ta pełna szczegółów wiedza, cała subtelna konstrukcja. Literatura to próba zapisania na jakiś twardy dysk tego, co masz na pulpicie.
— Agnieszka Wolny-Hamkało "Zaćmienie"
Reposted fromtomowa tomowa viatoniewszystko toniewszystko
monam
I to jest chyba to, co tak bardzo uzależnia mnie od niego. To uczucie, że nie można przeżyć bez niego czegoś “równie dobrego” albo czegoś “lepszego”. Po prostu nie można. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromMissMurder MissMurder viatoniewszystko toniewszystko
monam
0029 ab0e
Reposted fromnapiechote napiechote viatoniewszystko toniewszystko
monam
Kobiety są w stanie wybaczyć tysiąc pięćset na rękę. Kobiety są w stanie dużo wybaczyć mężczyznom pod warunkiem, że ich kochają. Kobiety są w stanie wszystko zrobić dla miłości. Ale zawsze są rozczarowane brakiem zainteresowania.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
monam
4433 2ecd 500
Reposted frommahidevran mahidevran viatoniewszystko toniewszystko
monam
'Jedyne co znasz to ból, jedyne co znasz to lęk. Umierasz sam dzień po dniu, chyba upłynął już wiek, samotnie czekasz na cud, by nagle czas cofnął bieg...'
— Kali x Pawbeats - korzenie
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
monam
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
monam
Wszędzie jest tak samo, dopóki ty się nie zmienisz. Nie ma na świecie takiego magicznego miejsca, które cię odmieni. Jeśli czujesz się jak śmieć, to wszystko wygląda jak śmieć.
— Richard Bachman – Ostatni bastion Barta Dawesa
Reposted fromnyaako nyaako viatoniewszystko toniewszystko
monam
Najgorzej jest wtedy, kiedy Ty spotkasz właściwą osobę dla siebie, ale okazuje się, że Ty nie jesteś właściwą osobą dla niej.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoniewszystko toniewszystko
monam
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viatoniewszystko toniewszystko
2285 40f2 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viatoniewszystko toniewszystko
monam
9493 e379
Reposted fromstrangeee strangeee viacytaty cytaty
monam
3968 05a9
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viastonerr stonerr
monam
Reposted fromatranta atranta viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl