Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2017

monam
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
monam
monam
monam
8944 46f4 500

🥀

Reposted fromKiro Kiro viatoniewszystko toniewszystko
monam
Poczołgałam się z powrotem do łóżka i naciągnęłam prześcieradło na głowę. Ponieważ jednak przepuszczało światło, wtuliłam twarz w poduszkę, żeby stworzyć złudzenie, że jest noc. Zastanawiałam się nad tym, czy nie należałoby może wstać, ale nie mogłam znaleźć żadnego powodu. Nic na mnie nie czekało.
— Sylvia Plath, Szklany klosz
monam
8465 dd36
Reposted fromnyaako nyaako viatoniewszystko toniewszystko
monam
6216 b0e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagriber griber
monam
5642 cea0
Reposted fromunr-eal unr-eal viagriber griber
monam
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viagriber griber
monam
2540 a6f4
Reposted fromtouchthesky touchthesky viagriber griber
monam
5821 db21 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viagriber griber
monam
1663 0245
Reposted fromneon neon viagriber griber
monam
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viagriber griber
monam
8838 a2d2 500
Reposted fromoll oll viagriber griber
monam
6189 f7fa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagriber griber
5057 5dfc 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viafelicka felicka
monam
2990 b4b0 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viafelicka felicka
monam
the museum of tears
monam
3424 275d 500
Reposted from0 0 viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl