Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

monam
0309 356a 500
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viafloxanna floxanna
monam
0717 35a6
Reposted fromblondieangel blondieangel viafloxanna floxanna
monam
8884 6e06
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viafloxanna floxanna
monam
1145 85c8
monam
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted fromnivea nivea viafloxanna floxanna
monam
4573 b34f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viafloxanna floxanna
monam
9202 8636 500
Reposted fromilmarinenkowal ilmarinenkowal viafloxanna floxanna
monam
7728 f1aa 500
Reposted fromrzys rzys viafloxanna floxanna
monam
 Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
monam
4066 bd82 500
monam
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoniewszystko toniewszystko
monam
Reposted fromshakeme shakeme viaHiroTailo HiroTailo
monam
3970 9915 500
Reposted fromfelicka felicka viastonerr stonerr
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viafelicka felicka
4496 685e
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viastonerr stonerr
5007 b3c3 500

aspoonfuloflissi:

Vanilla banana oatmeal topped with blueberries, banana, peanut butter, maple syrup, chia seeds, hemp seeds and cacao nibs. Perfect breakfast for a rainy morning like today ☔️😊

Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viastonerr stonerr
monam
"Ludzie mają czasami poczucie, że doświadczają pustki, ale to na ogół oznacza, że są w nich uczucia, z którymi nie chcą być w kontakcie. Gdyby sobie pozwolili poczuć rozpacz, lęk, albo nienawiść, na przykład do bliskich osób, byłoby to zbyt przerażające. Bywa też tak, że pustkę czują osoby, które mają mocny rys narcystyczny i żyją zgodnie z fasadowym "ja", którym się obudowują, ponieważ boją się, że ich "ja" prawdziwe zostanie odrzucone. Nie są w kontakcie z sobą, tylko z wyobrażeniem o reakcjach na nich innych ludzi. I wtedy rzeczywiście mogą doznawać jałowości, braku sensu. Ale takiej pustki, żeby ktoś rzeczywiście nie miał w sobie nic – nie ma . Zawsze coś jest."
— Zofia Milska-Wrzosińska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacytaty cytaty
monam
2556 dab2
monam
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl