Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2016

monam
monam
3233 d921 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatoniewszystko toniewszystko
monam
7371 f24b 500
Reposted fromucisz ucisz viatoniewszystko toniewszystko
monam
monam
monam
9819 dde6 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viasoadysta soadysta
monam
Reposted fromFlau Flau viasoadysta soadysta
monam
Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 
monam
monam
Może nie najważniejsze jest chcieć iść z kimś do łóżka, ale chcieć wstać następnego dnia rano i zrobić sobie nawzajem herbatę.
Reposted fromchocoway chocoway viatoniewszystko toniewszystko
monam
7203 b6bc
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoniewszystko toniewszystko
monam
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viatoniewszystko toniewszystko
monam
3497 7852 500
Reposted fromoiv13 oiv13 viatoniewszystko toniewszystko
monam
0022 ca8f 500
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viasoadysta soadysta
monam
1373 1fed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasoadysta soadysta
monam
0662 8638 500
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viatoniewszystko toniewszystko
monam
Jeśli dziewczyna nie mówi o swoich problemach, to jest to wyraźna wskazówka, że jest gorzej, niż się wydaje.
monam
6039 c51a 500
monam
3342 c03a 500
Reposted fromRevv Revv viasoadysta soadysta
monam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl