Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

monam
2664 7c67 500
Reposted fromoll oll viamllev mllev

February 25 2019

monam

Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się pokazać, kiedy stoisz przed drugą osobą odsłonięty i w odpowiedzi słyszysz: 'jesteś bezpieczny ze mną' - to jest intymność.

— Taylor Jenkins Reid
Reposted bymllevSkydelanilovegreenmarciixdarshanjunior13Luukkafrytkatosiawszystkodupa
8831 84be 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
8638 d3b7 500

aqua-regia009:

Natalia Drepina

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
8566 19b6 500

noiredesire:

Kiki de Montparnasse and Man Ray photographed by Man Ray for his erotic series, “1929.”

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
0902 0ff3 500
Reposted fromidiod idiod viamyfuckingreality myfuckingreality
monam
3298 44d3 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
monam
3290 1657
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
monam
3291 df6f 500
monam
Alkohol, jedzenie, seks, trening czy narkotyki to tylko niektóre przykłady chwilowych, powierzchownych przyjemności. Uczucie euforii zawsze trwa tylko przez jakiś czas, dlatego ciągle potrzebujemy nowych zastrzyków adrenaliny. Pewne amerykańskie badania pokazują, że po upływie trzech miesięcy nowa praca, związek czy właśnie zakupione mieszkanie nie robią już na nas większego wrażenia. Zaczynamy na przykład kupować więcej, nie zaznając ukojenia. Czy nigdy się nie nauczymy? Wielu ludzi jest przekonanych, że kolejny związek, remont, urlop, dziecko, praca i tak dalej wreszcie uszczęśliwi ich „na dobre”.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
monam
6424 0f3b 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

February 24 2019

3374 c9e6
Reposted frombrumous brumous vianikotyna nikotyna
monam
3469 0d0e 500
monam
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu vianikotyna nikotyna
monam
Chciałabym być inna, odważniejsza.
— Jane Fonda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
monam
6733 3a0b 500
monam
monam
2284 f78f 500

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viafelicka felicka
7328 71b7 500

wilhelmina-fae:

Comet in Moominland ☄️

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl